Životné poistenie

Základným princípom životného poistenia je finančné zabezpečenie rodiny alebo blízkych osôb pre prípad predčasného odchodu zo života. Preto je potrebné, aby poistná suma pre prípad smrti bola nastavená dostatočne vysoko a mohla tak spoľahlivo pokryť prípadné záväzky, napr. splatenie hypotéky, vzdelanie detí a pod.

Druhou významnou zložkou životného poistenia je dnes sporenie, resp. investovanie za účelom vytvorenia finančnej rezervy. Tu sa delí životné poistenie na dva druhy:

  • Kapitálové životné poistenie, t.j. s garantovanou poistnou sumou
  • Investičné životné poistenie, t.j. s plávajúcou poistnou sumou

Kontaktujte nás a my vám poradíme, aký druh životného poistenia je vhodný práve pre vás a pomôžeme vám vybrať dôveryhodnú poisťovňu aj modernú a flexibilnú poistku, ktorú môžete priebežne meniť tak, ako sa bude meniť vaša životná situácia.