Poistenie čelného skla

Problémy pri rozbití čelného skla

Doteraz neexistovala na slovenskom poistnom trhu ani jedna poisťovňa, ktorá by bola ochotná pristúpiť a zrealizovať produkt samostatné poistenie čelného skla auta. V súčasnosti poisťovne škody na čelnom skle kryjú v základnom havarijnom poistení (so základnou spoluúčasťou) a vo vybraných poisťovniach sa dá pripoistiť škoda na čelnom skle so zníženou alebo nulovou spoluúčasťou.

Na trhu je havarijne poistených len 25 % motorových vozidiel, zvyšok sú autá, teda celých 75 % havarijné poistenie nemá! V dnešnej dobe, keď poisťovne začínajú pravidelne uplatňovať penále tzv. malusy a podrobne kontrolujú škodové udalosti, dochádza k situáciám, keď skutočný vinník popiera svoju vinu z obavy zdraženia vlastnej poistky. V takom prípade poškodenému nezostáva nič iné, než vzniknutú škodu uhradiť na vlastné náklady. Toto nečestné správanie sa vinníka tak poškodenému často spôsobuje značné finančné a časové nepríjemnosti, pretože poisťovňa vinníka odmieta uhradiť vzniknutú škodu.

Ponúkame Vám jedinečné riešenie

Prichádzame na poistný trh v spolupráci s jednou poisťovňou s revolučným produktom, a to samostatným poistením čelného skla! Tento nový produkt Vám zabezpečí primerané pokrytie nákladov spojených s výmenou rozbitého alebo opravou poškodeného čelného skla na Vašom aute. Poistnú zmluvu je možné uzavrieť pre osobné aj nákladné auto.

Poistné sumy:

Máte možnosť vybrať si z nasledovných poistných súm*:

Poistná suma

Ročné poistné

Spoluúčasť

200,00 EUR 40,00 EUR 0 % - oprava
10 % - výmena
500,00 EUR 60,00 EUR 0 % - oprava
10 % - výmena

* poistná suma = max. plnenie poisťovne pri výmene čelného skla

Mám záujem o poistenie čelného skla