Poistenie výpadku prevádzky

Pomerne malá škoda na majetku firmy môže spôsobiť niekoľkodňové zastavenie výroby a následné mnohomiliónové straty. Výroba sa však môže zastaviť aj v prípade, keď na majetku firmy škoda vôbec nevznikne. Výpadok totiž môže nastať u odberateľa vašich výrobkov, dodávateľa polotovarov či dokonca výpadkom dodávky elektriny, plynu alebo vody. Poisťovňa v prípade škody nahradí predovšetkým fixné náklady, ktoré podnik musí platiť (mzdy, odvody, splátky lízingu atď.), aj keď nevyrába. Dojednáva sa zvyčajne aj poistenie ušlého zisku.

Poistenie prerušenia prevádzky je možné uzavrieť proti rovnakým nebezpečenstvám, na aké je uzavreté poistenie majetku, teda predovšetkým proti požiaru, povodni alebo ostatným živelným nebezpečenstvám, ale aj proti krádeži, alebo pre prípad havárie na strojonom či elektronickom zariadení. Špecifickým typom poistenia je strata predpokladaného zisku v dôsledku stavebnej havárie a oneskorenia začatia prevádzky (tzv. poistenie ALOP).

Máme skúsenosti s poistením prerušenia alebo obmedzenia prevádzky v rôznych typoch firiem. Kontaktujte nás a my vám poradíme, ako nastaviť ochranu príjmov na mieru vášmu podnikaniu.