Poistenie poľnohospodárov

Kvôli značnej odlišnosti od iných oblastí podnikania vznikol pre riziká spojené s rastlinnou a živočíšnou poľnohospodárskou výrobou špecifický odbor poistenia. Je to pomerne zvláštny zložitý odbor poistenia s veľkým množstvom škôd a venuje sa mu len malý počet poisťovní.

Pre podnikateľov v poľnohospodárstve predstavuje správne uzatvorené poistenie plodín alebo zvierat určitú istotu v náročnom trhovom prostredí. Dôležitosť poľnohospodárskeho poistenia uznáva aj štát, ktorý poskytuje výrazné dotácie na poistenie hospodárskych zvierat a poistenie plodín.