Zodpovednosť dopravcu

  • Ak vykonávate prepravu tovaru za odplatu, vzniká vám zo zákona zodpovednosť za škody spôsobené na tomto tovare počas prepravy. Pri medzinárodnej doprave sa táto zodpovednosť riadi pravidlami dohovoru CMR. Pri preprave tovaru vzniká veľa škôd, a preto je poistenie zodpovednosti dopravcu spravidla základnou súčasťou poistnej ochrany každej firmy v tomto odbore.

  • Veľmi často vyžadujú doklad o poistení zodpovednosti dopravcu aj vaši zákazníci. Ak vykonávate tzv. kabotáž (vnútroštátna preprava na území iného štátu), potom je v niektorých susedných krajinách toto poistenie dokonca povinné.

  • Zaistíme vám nielen kvalitné poistenie zodpovednosti dopravcu za optimálnu cenu, ale hlavne poradíme, ako nastaviť parametre poistnej zmluvy a jej administratívu. Kontaktujte nás a my vám zabezpečíme aj odborná pomoc pri riešení poistných udalostí.