Poistenie nákladu

  • Poistenie nákladu, teda poistenie vlastných vecí (spravidla zásob), prepravovaných vlastnými alebo požičaným vozidlami sa občas zamieňa s poistením prepravy zásielok. Hoci ide aj o poškodenie vecí pri preprave, je to úplne iná kategória poistenia.

  • Kontaktujte nás a my vám poradíme, či je poistenie nákladu vôbec pre vašu firmu vhodné a ak áno, odporučíme najvhodnejší variant poistenia a nastavenia limitov súm v poistnej zmluve. Starostlivo vás zoznámime s požiadavkami na zabezpečenie proti odcudzeniu, aby v prípade škody nedošlo k tomu, že poisťovňa zamietne jej uhradenie.