Asistenčné služby

  • Garancia pomoci motoristom v núdzi. Tak je možné zhrnúť tento druh poistenia, ktorý zabezpečí pomoc v prípade nehody, poruchy vozidla, defektu pneumatiky, pri nedostatku paliva, či pri vybití batérie. Asistenčná centrála zabezpečuje aj náhradu ubytovania alebo dopravu posádky a vozidla späť do SR v prípade udalosti v zahraničí.

  • Máme dlhoročné skúsenosti s množstvom poistných udalostí klientov mnohých poisťovní, a preto vám vieme odporučiť asistenčné služby, ktoré naozaj fungujú. Kontaktujte nás a pomôžeme vám vybrať také poistenie asistenčných služieb, ktoré rozsahom služieb a limitmi plnenia splní vaše predstavy o kvalitnej pomoci v prípade núdze